Představení

Cílem práce je porovnání čtení map školních atlasů učitelem a jeho žákem pomocí sledování pohybu očí.
V práci bude sestaveno několik případových studií obsahujících mapy ze školních atlasů.
Poté proběhne analýza naměřených dat, srovnání způsobu čtení map učiteli a žáky
a vyvození obecných závěrů.
Na základě výsledků této práce budou moci učitelé zefektivnit výuku s atlasem.

moje práce

Dotazníkové šetření

Dotazníkové šetření zaměřené na využití školních atlasů v hodinách zeměpisu.

O mně

Aktuálně působím na Katedře geoinformatiky Univerity Palackého v Olomouci.

Výsledky

Zde budou výsledky stanovené pro jednotlivé dílčí cíle práce.